Suomalaisen viittomakielen perussanakirja Suvissa, 25.5.2018
© Kuurojen Liitto ry ja Kotimaisten kielten keskus
Tietoa Arkisto-Suvista

Arkisto-Suvi sisältää vuonna 1998 julkaistun Suomalaisen viittomakielen perussanakirjan viittoma-artikkelit ja niihin kuuluvat videot siinä muodossa, jossa ne olivat Suvi-verkkosanakirjassa 25.5.2018. Arkisto-Suvia ei päivitetä.

Mikä Arkisto-Suvi on?
Arkisto-Suvin videoaineisto on kuvattu 1990-luvulla osana Suomalaisen viittomakielen perussanakirjan toimitustyötä. Videot tulivat ensi kerran saataville vuonna 2003, kun Suvi-verkkosanakirja avattiin. Vuosina 2016–2018 Suvin perussanakirjaa vastaava osuus (yleisviittomisto) käytiin perusteellisesti läpi. Tällä tarkastuskierroksella muun muassa:

  • Parannettiin haun toimivuutta siten, että viittoman vaihtoehtoiset muodot kuvataan nyt useimmiten omina hakupiirrekimppuinaan (eikä siis suomeksi selittäen).
  • Viittomien suomenkielisiin vastineisiin tehtiin täydennyksiä ja poistoja.
  • 2–4 kuvasta koostuneet, viittoman perusmuotoa esittävät stillkuvat käsiteltiin alkuperäiseen asuunsa, vääriin artikkeleihin eksyneet stillkuvat palautettiin oikeisiin artikkeleihin, ja yksittäisten kuvien nuolituspiirroksia korjattiin.
  • Joidenkin esimerkkilauseiden suomenkielistä käännöstä korjattiin. Joitakin sellaisia esimerkkilauseita poistettiin, joissa ei esiintynyt artikkelin hakuviittomaa.

Suomalaisen viittomakielen perussanakirjaa vastaava osa Suvi-verkkosanakirjaa päätettiin julkaista erillisenä verkkosivuna, koska sillä tavoin voidaan turvata pääsy perussanakirjan videoaineistoon myös tulevaisuudessa. Osa videoista tulee nimittäin vaihtumaan, kun Suvin aineistoa muokataan ja täydennetään, ja näin yhteys perussanakirjaan tulee osin katkeamaan.

Suomalaisen viittomakielen perussanakirja on saatavilla myös PDF-näköispainoksena http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk60/Suomalaisen_viittomakielen_perussanakirja_1998.pdf.

Hakutoiminnot
Arkisto-Suvissa ei ole omaa, erillistä hakutoimintoa, mutta aineistoon voi kohdistaa hakuja selaimen omaa hakutoimintoa käyttämällä. Windows-laitteissa haun näppäinkomento on Ctrl + F ja Mac-laitteissa cmd + F. Avautuvaan hakuun voi kirjoittaa suomen kielen sanan tai viittoma-artikkelin numeron.

Tekninen toteutus ja Suvin yleisviittomiston tarkastustiimi
Arkisto-Suvin teknisestä toteutuksesta on vastannut Mediapalo. Sivuston aineisto on ladattu Suvi-verkkosanakirjasta 25.5.2018.

Suvin yleisviittomiston (Suomalaisen viittomakielen perusanakirjaa vastaava osuus) tarkastuksen tekivät Niina Lappalainen, Päivi Mäntylä, Pia Taalas ja Leena Savolainen.

Viittausohje
Kuurojen Liitto ry (2018). Arkisto-Suvi. Suomalaisen viittomakielen perussanakirja Suvissa, versio 25.5.2018 [online-tietokanta], ei päivitetä. Saatavilla Viittomakielisessä kirjastossa http://aineisto.viittomakielinenkirjasto.fi/arkisto-suvi [viitattu PP.KK.VVVV].

Yksittäisiin viittoma-artikkeleihin viitataan kunkin artikkelin numerolla ja/tai www-osoitteella.

Käyttöoikeudet
Arkisto-Suvia voi käyttää Creative Commons BY-NC-SA-lisenssin mukaisesti https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fi. Kyseistä lisenssiä vastaava symboli näyttää tältä:
CC BY-NC-SA

Arkisto-Suvia voi käyttää vapaasti viittomakielen opiskelussa ja opetuksessa. Videoita ja kuvia saa myös muokata, ja sekä alkuperäistä että muokattua aineistoa saa jakaa verkossa (esim. Youtube-kanavalla), kunhan noudattaa lisenssin ehtoja. Jos haluaa käyttää Arkisto-Suvin aineistoja osana kaupallista tuotetta (esim. myytävä oheismateriaali), asiasta on neuvoteltava Kuurojen Liiton kanssa.

Creative Commons -lisenssien suomalaisilta verkkosivuilta löytyy lisää tietoa lisensseistä ja niiden käytöstä https://creativecommons.fi/tietoja/.

Lähteet

Suomalaisen viittomakielen perussanakirja Suvissa, 25.5.2018
© 2018 Kuurojen Liitto ja Kotimaisten kielten keskus