Suomalaisen viittomakielen perussanakirja Suvissa, 25.5.2018
© Kuurojen Liitto ry ja Kotimaisten kielten keskus
Viittoma-artikkeli 1021
vähentyä, vähetä, vähemmän, vähentää, pienetä, pienentyä, pienentää, supistaa, supistua, kutistua, huveta
a)
b)
Kommentit:
Ei kommentteja.
Esimerkkilauseet:
Olen vähentänyt alkoholinkäyttöäni aikaisempaan verrattuna selvästi.
Suomessa oli aiemmin paljon hevosia, mutta nyt niiden lukumäärä on huvennut.
Liikennekuolemien määrä on selvästi laskenut sitten 70-luvun.
Suomalaisen viittomakielen perussanakirja Suvissa, 25.5.2018
© 2018 Kuurojen Liitto ja Kotimaisten kielten keskus