Suomalaisen viittomakielen perussanakirja Suvissa, 25.5.2018
© Kuurojen Liitto ry ja Kotimaisten kielten keskus
Viittoma-artikkeli 1033
saita, itara, kitsas, kitsastella; (arkikielessä:) nuuka, nuukailla, elää nuukasti, pihi, pihistellä, pihdata; saituri, kitsastelija, kitupiikki
a)
b)
Kommentit:
  • Huulio voi olla jompikumpi hakupiirteisiin merkityistä huulioista.
  • Liike voi olla myös hidas kääntöliike.
Esimerkkilauseet:
Kaupunki on saita avustusten jaossa.
Rahani ovat vähissä ja joudun elämään kitsaasti pari viikkoa tilipäivään asti.
Mies on todella rikas, mutta varsinainen kitupiikki.
(arkikielinen:) Mitä sä nuukailet, tarjoa nyt vaan!
Suomalaisen viittomakielen perussanakirja Suvissa, 25.5.2018
© 2018 Kuurojen Liitto ja Kotimaisten kielten keskus