Suomalaisen viittomakielen perussanakirja Suvissa, 25.5.2018
© Kuurojen Liitto ry ja Kotimaisten kielten keskus
Viittoma-artikkeli 1038
1. ahkera, ahkeroida, ahkeruus, ahertaa, aherrus, työteliäs, työteliäisyys, uuttera, uutteruus; (varsinkin juhlavassa kielessä:) uuras, uurastus; pakertaa, pakerrus, puurtaa; innokas, innostus, into
2. harrastaa, harrastus, harraste
a)
Kommentit:
Ei kommentteja.
Esimerkkilauseet:
Hän ei näytä olevan järin ahkera.
Japanilaiset ovat ahkerampia kuin muut kansat.
Poika harrastaa tietokonepelejä.
Pieni tyttö oli todella innokas oppimaan viittomakieltä.
Suomalaisen viittomakielen perussanakirja Suvissa, 25.5.2018
© 2018 Kuurojen Liitto ja Kotimaisten kielten keskus