Suomalaisen viittomakielen perussanakirja Suvissa, 25.5.2018
© Kuurojen Liitto ry ja Kotimaisten kielten keskus
Viittoma-artikkeli 1081
ryhmä, ryhmittymä, joukko; (arkikielessä) porukka, sakki; (varsinkin halventavassa kielessä:) joukkio; joukkue, tiimi; lauma, parvi; seura, seurue; (matematiikassa:) joukko
a)
Kommentit:
  • Monikko voidaan muodostaa viittomaa toistamalla, ja samalla viittoman paikka siirtyy oikealle
  • Käsien välinen etäisyys voi kuvata ryhmän suhteellista kokoa.
Esimerkkilauseet:
Sotaharjoituksessa pieni joukko sotilaita määrättiin lentoharjoituksiin ja loput maastoon.
Norsulauma pelästyi ja rymisteli pakoon.
Suomalaisen viittomakielen perussanakirja Suvissa, 25.5.2018
© 2018 Kuurojen Liitto ja Kotimaisten kielten keskus