Suomalaisen viittomakielen perussanakirja Suvissa, 25.5.2018
© Kuurojen Liitto ry ja Kotimaisten kielten keskus
Viittoma-artikkeli 1099
1. kuuroutunut, kuuroutua, tulla kuuroksi, menettää kuulonsa
2. kuuroutua nopeasti, kuuroutua yhtäkkiä, menettää nopeasti kuulons
a huulio on [B] tai [pham]
3. kuuroutua vähitellen, kuuroutua pikkuhiljaa, menettää kuulonsa vähitellen, tulla vähitellen kuuroksi
huulio on [hyy] tai [yy]; hidas liike
a)
b)
Kommentit:
Ei kommentteja.
Esimerkkilauseet:
Vanhan miehen oli vaikea hyväksyä kuuroutumistaan.
Kuuloni heikkeni vähitellen, ja olen nyt täysin kuuro.
Kymmenvuotiaana kuuroutunut muistaa vielä aikuisenakin, millaisia äänet olivat.
Suomalaisen viittomakielen perussanakirja Suvissa, 25.5.2018
© 2018 Kuurojen Liitto ja Kotimaisten kielten keskus