Suomalaisen viittomakielen perussanakirja Suvissa, 25.5.2018
© Kuurojen Liitto ry ja Kotimaisten kielten keskus
Viittoma-artikkeli 1101
korvaus, korvata, hyvitys, hyvittää, kompensaatio
a)
b)
Kommentit:
Ei kommentteja.
Esimerkkilauseet:
Vaadin matkakorvauksen käteisenä.
Suomi sai maksetuksi raskaat sotakorvaukset Neuvostoliitolle.
Suomalaisen viittomakielen perussanakirja Suvissa, 25.5.2018
© 2018 Kuurojen Liitto ja Kotimaisten kielten keskus