Suomalaisen viittomakielen perussanakirja Suvissa, 25.5.2018
© Kuurojen Liitto ry ja Kotimaisten kielten keskus
Viittoma-artikkeli 1153
1. koska, sillä, kun; takia, tähden, vuoksi; siksi, sen takia, sen tähden, sen vuoksi, siitä syystä; siksi että, jotta
2. syy, aiheuttaja, alkusyy; seuraus; olla syynä johonkin, aiheutua jostakin, johtua jostakin, saada alkunsa jostakin, seurata jostakin, jonkin seurauksena
a)
Kommentit:
Ei kommentteja.
Esimerkkilauseet:
Mikä tuon tulipalon aiheutti?
Mistä appelsiini-viittoma onkaan saanut alkunsa?
Sinä taidat itkeä siksi, että te olette riidelleet.
Ei se johdu tästä, vaan tuosta!
Suomalaisen viittomakielen perussanakirja Suvissa, 25.5.2018
© 2018 Kuurojen Liitto ja Kotimaisten kielten keskus