Suomalaisen viittomakielen perussanakirja Suvissa, 25.5.2018
© Kuurojen Liitto ry ja Kotimaisten kielten keskus
Viittoma-artikkeli 1200
arvioida, arviointi, arvio, arviolta, ennustaa, ennustus, ennuste; olettaa, oletus, otaksua, otaksuma, arvella, arvelu, luulla, luulo; luultavasti, arvatenkin, otaksuttavasti, varmaankin, varmaan, todennäköisesti
a)
Kommentit:
  • Huulio on jompikumpi hakupiirteisiin merkityistä huulioista.
  • Silmät voivat olla kevyesti siristyneinä.
Esimerkkilauseet:
Sanoisin, että tästä on matkaa noin 500 metriä.
Lääkäri arvioi, että vakavasti potilaalla olisi noin kuukausi elinaikaa jäljellä.
Ennustan, että Suomen taloudella on mahdollisuudet kääntyä nousuun.
Vatsasi on sen muotoinen, että varmaan saat tytön!
Suomalaisen viittomakielen perussanakirja Suvissa, 25.5.2018
© 2018 Kuurojen Liitto ja Kotimaisten kielten keskus