Suomalaisen viittomakielen perussanakirja Suvissa, 25.5.2018
© Kuurojen Liitto ry ja Kotimaisten kielten keskus
Viittoma-artikkeli 144
hankala, hankaluus, vaivalloinen, työläs, vaivata, olla vaivaksi, vaiva, vaivannäkö
a)
Kommentit:
  • Huulio voi olla: posket pullistuneina.
Esimerkkilauseet:
(arkikielinen:) Kirjoitin ihan pieleen, ja nyt joudun tekemään koko homman uudelleen.
Olisiko sinulle siitä kovasti vaivaa, jos tulisit hakemaan minut?
Minusta tuntuu niin hankalalta opettaa heitä.
Bussilla tehden työmatkani on todella työläs: joudun vaihtamaan kolmesti.
Suomalaisen viittomakielen perussanakirja Suvissa, 25.5.2018
© 2018 Kuurojen Liitto ja Kotimaisten kielten keskus