Suomalaisen viittomakielen perussanakirja Suvissa, 25.5.2018
© Kuurojen Liitto ry ja Kotimaisten kielten keskus
Viittoma-artikkeli 183
1. järjestää, järjestys, järjestellä, järjestely, järjestelyt (juhlan järjestelyt); järjestelmä, systeemi; hoitaa asia, panna toimeen, toteuttaa, organisoida, organisointi; järjestäytyä, järjestäytymis-
2. huolellinen, huolellisuus, huolellisesti, huolella, järjestelmällinen, järjestelmällisyys, järjestelmällisesti, säntillinen, säntillisyys, säntillisesti, täsmällinen, täsmällisyys, täsmällisesti, tunnollinen, tunnollisuus, tunnollisesti, tarkka; säännöllinen, säännöllisyys, säännöllisesti, systemaattinen, systemaattisuus, systemaattisesti; (arkikielessä:) jämpti, jämtti huulio voi olla [pipipi]
3. uskollinen, uskollisuus
a)
Kommentit:
Ei kommentteja.
Esimerkkilauseet:
Autotallissa kaikki työkalut ovat sikin sokin. Pitää laittaa ne takaisin omille paikoilleen.
Amerikkalainen oikeusjärjestelmä on mielestäni kummallinen.
Sinähän tulet töihin täsmällisesti kuin kello.
Pikkutyttö oli vähän pettynyt, kun todistuksessa oli käytöksestä kymmenen, mutta huolellisuudesta vain kahdeksan.
Suomalaisen viittomakielen perussanakirja Suvissa, 25.5.2018
© 2018 Kuurojen Liitto ja Kotimaisten kielten keskus