Suomalaisen viittomakielen perussanakirja Suvissa, 25.5.2018
© Kuurojen Liitto ry ja Kotimaisten kielten keskus
Viittoma-artikkeli 189
auttaa, apu, avunanto, apulainen, apulais-, apuri; auttavainen, avustaa, avustus, avustaja; (arkikielessä:) jeesata, jelpata, jelppiä
a)
Kommentit:
Ei kommentteja.
Esimerkkilauseet:
Olisitko kiltti ja auttaisit minua.
Ei tuo selittely mitään auta!
Punainen Risti auttaa sotalapsia.
Luokassa yksi oppilas oli jäljessä muista, ja luokka-avustaja auttoi häntä saamaan muut kiinni.
Kun perhe muutti uuteen asuntoon, sukulaiset olivat valmiita jeesaamaan muutossa.
Suomalaisen viittomakielen perussanakirja Suvissa, 25.5.2018
© 2018 Kuurojen Liitto ja Kotimaisten kielten keskus