Suomalaisen viittomakielen perussanakirja Suvissa, 25.5.2018
© Kuurojen Liitto ry ja Kotimaisten kielten keskus
Viittoma-artikkeli 197
1. tie, maantie
2. joki, virta
a)
Kommentit:
Ei kommentteja.
Esimerkkilauseet:
Tie oli kuin perunapeltoa.
Joessa oli taimenia aivan vilisemällä.
Aiemmin leveänä virrannut joki on kuivunut lähes olemattomiin.
Suomalaisen viittomakielen perussanakirja Suvissa, 25.5.2018
© 2018 Kuurojen Liitto ja Kotimaisten kielten keskus