Suomalaisen viittomakielen perussanakirja Suvissa, 25.5.2018
© Kuurojen Liitto ry ja Kotimaisten kielten keskus
Viittoma-artikkeli 200
kommunikoida, kommunikointi, kommunikaatio, viestiä, viestintä; keskustella, keskustelu
a)
Kommentit:
Ei kommentteja.
Esimerkkilauseet:
Hänen huulionsa on niin epäselvä, että on vaikea yrittää kommunikoida.
Kuinka te pystytte kommunikoimaan keskenänne, kun olette erikielisiä?
Minun on helppo keskustella ulkomaalaisten kanssa kansainvälisellä viittomisella.
Suomalaisen viittomakielen perussanakirja Suvissa, 25.5.2018
© 2018 Kuurojen Liitto ja Kotimaisten kielten keskus