Suomalaisen viittomakielen perussanakirja Suvissa, 25.5.2018
© Kuurojen Liitto ry ja Kotimaisten kielten keskus
Viittoma-artikkeli 256
rakentaa, koota, panna kokoon, koostaa; rakenne, rakennelma, rakennus (laivanrakennus), rakentaja; rakenteellinen; struktuuri, konstruktio
a)
b)
Kommentit:
Ei kommentteja.
Esimerkkilauseet:
Tälle alueelle ei saa rakentaa sortumavaaran vuoksi.
Rakennustyömaalla rakennusmestari valvoo, että talo rakennetaan määräysten mukaan.
Saksan kieliopin rakenne on helppo oppia.
En ymmärrä, miten tämä kootaan.
Suomalaisen viittomakielen perussanakirja Suvissa, 25.5.2018
© 2018 Kuurojen Liitto ja Kotimaisten kielten keskus