Suomalaisen viittomakielen perussanakirja Suvissa, 25.5.2018
© Kuurojen Liitto ry ja Kotimaisten kielten keskus
Viittoma-artikkeli 259
laki; (oikeusalan kielessä:) säädös; sääntö, säännöt, ohje, ohjeet, ohjeisto; ohjelma
a)
Kommentit:
Ei kommentteja.
Esimerkkilauseet:
Ennen vanhaan Suomen laissa oli kohta, jonka mukaan syntymäkuurot eivät voineet solmia keskenään avioliittoa.
Haluan tuntea kunnolla kuurojenyhdistyksen säännöt.
Nämä ohjeet ovat epäselvät.
Leirin ohjelmaa täytyy noudattaa.
Suomalaisen viittomakielen perussanakirja Suvissa, 25.5.2018
© 2018 Kuurojen Liitto ja Kotimaisten kielten keskus