Suomalaisen viittomakielen perussanakirja Suvissa, 25.5.2018
© Kuurojen Liitto ry ja Kotimaisten kielten keskus
Viittoma-artikkeli 310
asenne, asennoitua, asennoitumistapa; suhtautua, suhtautumistapa; mielipide, käsitys, näkemys; näkökulma, näkökanta, kanta, olla jollakin kannalla jonkin suhteen
a)
b)
Kommentit:
  • Kun käsimuotona on koukistunut vaihtoehto, niin dominoivan käden sormet voivat suuntautuvat myös alaspäin.
Esimerkkilauseet:
Kuulevat pitävät kuuroja vammaisina.
Eräs opettaja asennoitui kuuroihin oppilaisiin myönteisesti ilman ennakkoluuloja.
On hirvittävää, että kuulevien suhtautumistapa kuuroon oppilaaseen on se, ettei tämä voi koskaan kehittyä.
Menneinä aikoina valkoihoiset suhtautuivat intiaaneihin alistavasti.
Suomalaisen viittomakielen perussanakirja Suvissa, 25.5.2018
© 2018 Kuurojen Liitto ja Kotimaisten kielten keskus