Suomalaisen viittomakielen perussanakirja Suvissa, 25.5.2018
© Kuurojen Liitto ry ja Kotimaisten kielten keskus
Viittoma-artikkeli 325
rinnat, -rintainen, povi, -povinen, (arkikielessä:) tissit, -tissinen
a)
b)
Kommentit:
Ei kommentteja.
Esimerkkilauseet:
Naisten tulee kuukausittain tarkistaa, ovatko heidän rintansa kunnossa.
Suomalaisen viittomakielen perussanakirja Suvissa, 25.5.2018
© 2018 Kuurojen Liitto ja Kotimaisten kielten keskus