Suomalaisen viittomakielen perussanakirja Suvissa, 25.5.2018
© Kuurojen Liitto ry ja Kotimaisten kielten keskus
Viittoma-artikkeli 357
vanhainkoti
a)
Kommentit:
Ei kommentteja.
Esimerkkilauseet:
Osa vanhainkodin asukkaista viihtyy hyvin, osa ei viihdy.
Isänäiti on nyt vanhainkodissa.
Suomalaisen viittomakielen perussanakirja Suvissa, 25.5.2018
© 2018 Kuurojen Liitto ja Kotimaisten kielten keskus