Suomalaisen viittomakielen perussanakirja Suvissa, 25.5.2018
© Kuurojen Liitto ry ja Kotimaisten kielten keskus
Viittoma-artikkeli 399
1. estää, esto; ehkäistä, ehkäisy; torjua, torjunta; vastustaa, vastustus, panna vastaan; (kuvallisessa kielessä:) jarruttaa; kieltää, kielto, kielletty; kiistää
2. estellä, vastustaa, vastustella;
(kuvallisessa kielessä:) jarruttaa, jarrutella toistuva liike
a)
b)
Kommentit:
  • Huulio voi olla hakupiirteisiin merkitty huulio tai kevyt [B].
Esimerkkilauseet:
(arkikielinen:) Mitä sä yrität mua estää?
Kokouksessa eräs mies aina jarruttelee asioiden käsittelyä.
Suomalaisen viittomakielen perussanakirja Suvissa, 25.5.2018
© 2018 Kuurojen Liitto ja Kotimaisten kielten keskus