Suomalaisen viittomakielen perussanakirja Suvissa, 25.5.2018
© Kuurojen Liitto ry ja Kotimaisten kielten keskus
Viittoma-artikkeli 409
voima, voimakas, voimakkuus, vahva, vahvuus, luja, lujuus, kestää, kestävä, kestävyys, vankka, vankkuus, väkevä, väkevyys, mahti, mahtava; ankara, ankaruus, tuima; olla voimassa (laki on voimassa)
a)
Kommentit:
Ei kommentteja.
Esimerkkilauseet:
Voimakas pamaus sai seinät tärisemään.
Onpa sinulla kauniit voimakkaansiniset silmät!
Luokanvalvojani on kova ja ankara ja teettää valtavat määrät läksyjä.
Väkevä puhuja otti yleisön täysin valtoihinsa.
Suomalaisen viittomakielen perussanakirja Suvissa, 25.5.2018
© 2018 Kuurojen Liitto ja Kotimaisten kielten keskus