Suomalaisen viittomakielen perussanakirja Suvissa, 25.5.2018
© Kuurojen Liitto ry ja Kotimaisten kielten keskus
Viittoma-artikkeli 487
1. kiusata, tehdä kiusaa, kiusanteko, härnätä, härnäys; (leikillisessä kielessä:) sorsia, sorsinta; (arkikielessä, varsinkin sotilaskielessä:) simputtaa, simputus
2. tahallaan, tahallisesti, tieten tahtoen, tarkoituksellisesti
a)
Kommentit:
  • Huulio on jompikumpi hakupiirteisiin merkityistä huulioista.
  • Jatkuvan tai toistuvan tekemisen voi ilmaista viittomaa paikallaan toistamalla.
Esimerkkilauseet:
(arkikielinen:) Aina sä sorsit mua!
Älkää kiusatko häntä, näettehän te miten hän kärsii!
Suomalaisen viittomakielen perussanakirja Suvissa, 25.5.2018
© 2018 Kuurojen Liitto ja Kotimaisten kielten keskus