Suomalaisen viittomakielen perussanakirja Suvissa, 25.5.2018
© Kuurojen Liitto ry ja Kotimaisten kielten keskus
Viittoma-artikkeli 489
oppilas, koululainen
a)
Kommentit:
Ei kommentteja.
Esimerkkilauseet:
(arkikielinen:) Oppilaat eivät ymmärtäneet hölkäsen pöläystä siitä, mitä opettaja yritti viittoa.
Oppilas ei halua siirtyä toiseen luokkaan.
Koulussa on yhteensä noin seitsemänsataa oppilasta.
Välitunnilla ammattikoulun oppilaat kiirehtivät tupakalle.
Suomalaisen viittomakielen perussanakirja Suvissa, 25.5.2018
© 2018 Kuurojen Liitto ja Kotimaisten kielten keskus