Suomalaisen viittomakielen perussanakirja Suvissa, 25.5.2018
© Kuurojen Liitto ry ja Kotimaisten kielten keskus
Viittoma-artikkeli 541
1. talous, taloudellinen; kauppa, kaupankäynti, käydä kauppaa, kaupallinen, liiketoiminta, liiketoimi; (arkikielessä:) bisnes, business, tehdä bisnestä, pyörittää bisnestä; liiketoiminta, liiketoimi; (arkikielessä:) finanssit (nuorenparin finanssit)
2. valuutta
a)
b)
Kommentit:
  • Liike voidaan tuottaa myös taivuttamalla kättä kyynärnivelestä.
Esimerkkilauseet:
Suomen taloutta rasittaa suuri ulkomaanvelka.
Raha-asiani ovat nyt vihdoinkin paremmalla tolalla.
Oletko nähnyt valuuttakurssit?
Suomalaisen viittomakielen perussanakirja Suvissa, 25.5.2018
© 2018 Kuurojen Liitto ja Kotimaisten kielten keskus