Suomalaisen viittomakielen perussanakirja Suvissa, 25.5.2018
© Kuurojen Liitto ry ja Kotimaisten kielten keskus
Viittoma-artikkeli 568
kuuro, kuurous
a)
b)
c)
Kommentit:
Ei kommentteja.
Esimerkkilauseet:
Kuurojen kulttuuripäivät ovat aina kahden vuoden välein.
Tuo nainen on vahvasti kuurotietoinen.
Kyllä, olen täysin kuuro.
Kuurojen ja kuulevien maailmat ovat erilaiset.
Suomalaisen viittomakielen perussanakirja Suvissa, 25.5.2018
© 2018 Kuurojen Liitto ja Kotimaisten kielten keskus