Suomalaisen viittomakielen perussanakirja Suvissa, 25.5.2018
© Kuurojen Liitto ry ja Kotimaisten kielten keskus
Viittoma-artikkeli 584
huonokuuloinen, huonokuuloisuus
a)
Kommentit:
  • Voidaan viittoa myös ilman viittoman alkuosaa.
Esimerkkilauseet:
Kuulonhuoltoliitto järjestää kesäleirejä huonokuuloisille.
Jotkut huonokuuloiset viittovat todella sujuvasti.
Kuulonhuoltoliitossa viitotaan sananmukaisesti "kuulonhuoltoliitto", mutta kuurot viittovat "huonokuuloisten liitto".
Suomalaisen viittomakielen perussanakirja Suvissa, 25.5.2018
© 2018 Kuurojen Liitto ja Kotimaisten kielten keskus