Suomalaisen viittomakielen perussanakirja Suvissa, 25.5.2018
© Kuurojen Liitto ry ja Kotimaisten kielten keskus
Viittoma-artikkeli 599
1. puhua, puhe, puhella, jutella, kertoa, pakista; (murteissa:) haastaa, haastella
2. kutsua joksikin, sanoa joksikin, nimittää
a)
Kommentit:
Ei kommentteja.
Esimerkkilauseet:
Puheterapiaan ei ole pakko mennä.
Kuuroista ei tunnu hyvältä, jos korostetaan puhumista viittomakielen kustannuksella.
Sanotaan nyt vaikka kello neljältä – sopiiko se?
Carl Oscar Malmia kutsutaan kuurojenopetuksen isäksi.
Suomalaisen viittomakielen perussanakirja Suvissa, 25.5.2018
© 2018 Kuurojen Liitto ja Kotimaisten kielten keskus