Suomalaisen viittomakielen perussanakirja Suvissa, 25.5.2018
© Kuurojen Liitto ry ja Kotimaisten kielten keskus
Viittoma-artikkeli 643
menestyä, menestys, edetä, edistyä, edistys, päästä pitkälle, suoriutua hyvin, kehittyä; ura, karrieeri, karriääri; läpimurto, läpilyönti; (leikillisessä kielessä:) suksee
a)
b)
Kommentit:
  • Huulio voi olla hakupiirteisiin merkitty huulio.
Esimerkkilauseet:
Aiemmin konkurssin tehnyt firma alkoi menestyä, kun sen toiminta käynnistettiin uudelleen.
Veljenpoikani edistyi erinomaisesti kiinan kielen opinnoissaan.
Ohjaaja, joka ei Suomessa saavuttanut menestystä, löi itsensä läpi Amerikassa.
Suomalaisen viittomakielen perussanakirja Suvissa, 25.5.2018
© 2018 Kuurojen Liitto ja Kotimaisten kielten keskus