Suomalaisen viittomakielen perussanakirja Suvissa, 25.5.2018
© Kuurojen Liitto ry ja Kotimaisten kielten keskus
Viittoma-artikkeli 687
1. esimies, päällikkö, johtaja, työnjohtaja; (arkikielessä:) pomo, pamppu, nokkamies, kiho
2. työkomennus, komennus
a)
Kommentit:
Ei kommentteja.
Esimerkkilauseet:
Tuo tuolla on minun esimieheni.
(arkikielinen:) Pomo kyylää alaisiaan silmä kovana.
Veljeni on jatkuvasti työkomennuksilla.
Suomalaisen viittomakielen perussanakirja Suvissa, 25.5.2018
© 2018 Kuurojen Liitto ja Kotimaisten kielten keskus