Suomalaisen viittomakielen perussanakirja Suvissa, 25.5.2018
© Kuurojen Liitto ry ja Kotimaisten kielten keskus
Viittoma-artikkeli 71
ulkopuolella, ulkopuolelle; ulkopuolinen; ulompana, ulommas, ulommaksi; etäämpänä, etäämmäksi, etäämmällä, etäämmälle, kauempana, kauemmaksi, loitompana, loitommalle; sivussa, sivuun, sivummalla, sivummalle; sivullinen; ulkoinen
a)
Kommentit:
Ei kommentteja.
Esimerkkilauseet:
Hän ei ole jäsen vaan täysin ulkopuolinen.
On parasta tilata tuomari ulkopuolelta.
Paikka on kaupungin ulkopuolella.
Joukko kuulevia jutteli keskenään, ja tunsin itseni sivulliseksi.
Suomalaisen viittomakielen perussanakirja Suvissa, 25.5.2018
© 2018 Kuurojen Liitto ja Kotimaisten kielten keskus