Suomalaisen viittomakielen perussanakirja Suvissa, 25.5.2018
© Kuurojen Liitto ry ja Kotimaisten kielten keskus
Viittoma-artikkeli 730
laki, pykälä; (oikeusalan kielessä:) säädös, artikla
a)
Kommentit:
  • Monikko voidaan muodostaa toistamalla liikettä siten, että dominoiva käsi siirtyy jokaisella toistolla kämmentä alaspäin.
Esimerkkilauseet:
Esimerkiksi nautojen kasvatus kasvuhormonien avulla on luonnonlakien vastaista.
Haluaisin tietää, mitä laki sanoo avioehtosopimuksesta.
Lait on tarkoitettu ihmisten turvaksi. Jos lakeja ei olisi, niin koko yhteiskunta olisi sekaisin.
Kuurojenyhdistyksen säännöissä on pykälä, jossa sanotaan, että maksamattomat jäsenmaksut ovat ulosottokelpoisia.
Suomalaisen viittomakielen perussanakirja Suvissa, 25.5.2018
© 2018 Kuurojen Liitto ja Kotimaisten kielten keskus