Suomalaisen viittomakielen perussanakirja Suvissa, 25.5.2018
© Kuurojen Liitto ry ja Kotimaisten kielten keskus
Viittoma-artikkeli 735
itkeä, itku; parkua, parku, kollottaa, kollotus, itkeä kollottaa, vollottaa, itkeä vollottaa, vollata, vollotus, pillittää, itkeä pillittää, pillitys; (arkikielessä:) poru; (murteissa:) porata
a)
Kommentit:
  • Huulio voi olla jompikumpi hakupiirteisiin merkityistä huulioista.
  • Viittoman merkitystä voidaan muuttaa ilmettä ja liikettä muuntelemalla.
Esimerkkilauseet:
Äiti rähjäsi kiukuissaan lapselle, ja lapsi parahti itkuun.
(arkikielinen:) Poru oli pääsemässä, mutta ponnistellen sain sen pidäteltyä.
Koira puraisi poikaa, ja hän parahti parkumaan.
Suomalaisen viittomakielen perussanakirja Suvissa, 25.5.2018
© 2018 Kuurojen Liitto ja Kotimaisten kielten keskus