Suomalaisen viittomakielen perussanakirja Suvissa, 25.5.2018
© Kuurojen Liitto ry ja Kotimaisten kielten keskus
Viittoma-artikkeli 737
perhe
a)
Kommentit:
  • Liike voi pyöriä sekä myötä- että vastapäivään.
Esimerkkilauseet:
Sopeutumisvalmennuskurssille tulee perheitä kuuroine lapsineen.
Olimme perheen kanssa ulkomailla viime kesänä.
Pojalla ei ole perhettä. Hän on orpo.
Suomalaisen viittomakielen perussanakirja Suvissa, 25.5.2018
© 2018 Kuurojen Liitto ja Kotimaisten kielten keskus