Suomalaisen viittomakielen perussanakirja Suvissa, 25.5.2018
© Kuurojen Liitto ry ja Kotimaisten kielten keskus
Viittoma-artikkeli 754
nähdä omin silmin, nähdä itse, todistaa omin silmin, olla todistamassa, olla näkemässä kun jotakin tapahtuu, olla toteamassa kun jotakin tapahtuu, olla silminnäkijänä
a)
Kommentit:
  • Ilmaisun viittomat voidaan viittoa myös päinvastaisessa järjestyksessä.
Esimerkkilauseet:
Näin kyllä, kun viitoit niin!
Todistin omin silmin veristä murhaa.
Suomalaisen viittomakielen perussanakirja Suvissa, 25.5.2018
© 2018 Kuurojen Liitto ja Kotimaisten kielten keskus