Suomalaisen viittomakielen perussanakirja Suvissa, 25.5.2018
© Kuurojen Liitto ry ja Kotimaisten kielten keskus
Viittoma-artikkeli 756
sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, hoitaja; (arkikielessä:) hoituri; (leikillisessä kielessä:) kipusisko
a)
b)
Kommentit:
Ei kommentteja.
Esimerkkilauseet:
Lääkäreitä ja sairaanhoitajia kaivataan kipeästi kehitysyhteistyöhön ja lähetystyöhön eri maanosiin.
Mitä eroa on tavallisella sairaanhoitajalla ja erikoissairaanhoitajalla?
Kaikkien koulun oppilaiden pitää mennä terveydenhoitajan luo tarkastukseen.
Suomalaisen viittomakielen perussanakirja Suvissa, 25.5.2018
© 2018 Kuurojen Liitto ja Kotimaisten kielten keskus