Suomalaisen viittomakielen perussanakirja Suvissa, 25.5.2018
© Kuurojen Liitto ry ja Kotimaisten kielten keskus
Viittoma-artikkeli 784
ei ole nähnyt (minä en ole nähnyt), ei nähnyt (minä en nähnyt)
a)
b)
Kommentit:
  • Käsimuoto voi avautua liikkeen aikana kämmenkäsimuodoksi, jossa sormet ovat harallaan.
Esimerkkilauseet:
(arkikielinen:) En mä vaan nähnyt mitään.
En ole nähnyt sitä teatteriesitystä.
Annatko lehden – en ole vielä lukenut sitä.
Suomalaisen viittomakielen perussanakirja Suvissa, 25.5.2018
© 2018 Kuurojen Liitto ja Kotimaisten kielten keskus