Suomalaisen viittomakielen perussanakirja Suvissa, 25.5.2018
© Kuurojen Liitto ry ja Kotimaisten kielten keskus
Viittoma-artikkeli 798
osoite
a)
b)
Kommentit:
Esimerkkilauseet:
Minulla on hänen kotiosoitteensa mutta ei työpaikan osoitetta.
Jos haluatte tilata lehden, voitte antaa osoitteenne minulle.
Suomalaisen viittomakielen perussanakirja Suvissa, 25.5.2018
© 2018 Kuurojen Liitto ja Kotimaisten kielten keskus