Suomalaisen viittomakielen perussanakirja Suvissa, 25.5.2018
© Kuurojen Liitto ry ja Kotimaisten kielten keskus
Viittoma-artikkeli 887
sana; tavu; termi
a)
b)
Kommentit:
  • Monikko voidaan muodostaa viittomaa toistamalla, ja samalla molemmat kädet siirtyvät oikealle tai alaspäin.
Esimerkkilauseet:
Mitä sana demokratia tarkoittaa?
Suomen kielen sanakirjan sanaston työstäminen on kova urakka.
Ruotsin kielen oppikirja sisältää myös sanaluettelon.
Suomalaisen viittomakielen perussanakirja Suvissa, 25.5.2018
© 2018 Kuurojen Liitto ja Kotimaisten kielten keskus