Suomalaisen viittomakielen perussanakirja Suvissa, 25.5.2018
© Kuurojen Liitto ry ja Kotimaisten kielten keskus
Viittoma-artikkeli 981
jutella, juttelu, rupatella, rupattelu, keskustella, keskustelu, puhella, pakista, jutustella, jutustelu, tarinoida, tarinointi; (arkikielessä:) iskeä tarinaa, turinoida, turista; (murteissa:) haastaa, haastella
a)
Kommentit:
  • Huulio voi olla jokin hakupiirteisiin merkityistä huulioista.
Esimerkkilauseet:
Rupateltiin joukolla suuressa piirissä.
En viitsi olla kotona – taidanpa lähteä kuurojenyhdistykselle jutustelemaan.
(arkikielinen:) Kiva, kun tuli vieraita, niin saan juttuseuraa.
Hänen on helppo mennä mihin tahansa seuraan juttelemaan.
Suomalaisen viittomakielen perussanakirja Suvissa, 25.5.2018
© 2018 Kuurojen Liitto ja Kotimaisten kielten keskus