Suomalaisen viittomakielen perussanakirja Suvissa, 25.5.2018
© Kuurojen Liitto ry ja Kotimaisten kielten keskus
Viittoma-artikkeli 1179
1. huolimaton, huolimattomuus, hutiloida, hutilointi, leväperäinen, leväperäisyys, lepsu, veltto
2. tuhlata, tuhlaavainen, tuhlaavaisuus, tuhlaus, tuhlaaja, tuhlari, tuhlailla, tuhlaileva, haaskata, haaskaavainen, haaskaus;
(arkikielessä:) tärvätä, tärväys
a)
Kommentit:
  • Käsimuoto voi avautua liikkeen aikana myös kämmenkäsimuodoksi, jossa sormet ovat harallaan.
Esimerkkilauseet:
Sinä sitten olet huolimaton!
Sekainen huoneesi paljastaa leväperäisen luonteesi.
Sihteeri ei koskaan tee töitään hutiloiden.
Miksi aina tuhlaat rahasi? Etkö voisi säästää!
Suomalaisen viittomakielen perussanakirja Suvissa, 25.5.2018
© 2018 Kuurojen Liitto ja Kotimaisten kielten keskus