Suomalaisen viittomakielen perussanakirja Suvissa, 25.5.2018
© Kuurojen Liitto ry ja Kotimaisten kielten keskus
Viittoma-artikkeli 1180
liioitella, suurennella, paisutella, lisäillä omiaan, puhua omiaan; (arkikielessä:) panna omiaan
a)
Kommentit:
  • Huulio voi olla jompikumpi hakupiirteisiin merkityistä huulioista.
Esimerkkilauseet:
Tuo lehti aina liioittelee.
(arkikielinen:) Minua todella keljuttaa, että sinä aina panet omiasi.
Suomalaisen viittomakielen perussanakirja Suvissa, 25.5.2018
© 2018 Kuurojen Liitto ja Kotimaisten kielten keskus