Suomalaisen viittomakielen perussanakirja Suvissa, 25.5.2018
© Kuurojen Liitto ry ja Kotimaisten kielten keskus
Viittoma-artikkeli 223
päivä, päivällä
a)
b)
c)
d)
Kommentit:
  • Katso myös Numeraalit -> Päivät.
Esimerkkilauseet:
Mikä päivä tänään onkaan?
Kurssi kestää kaksi päivää.
Leikkauksen jälkeen jäin vielä päiväksi sairaalaan lepäämään.
Vaarini todella kunnioitti pyhäpäivää.
Suomalaisen viittomakielen perussanakirja Suvissa, 25.5.2018
© 2018 Kuurojen Liitto ja Kotimaisten kielten keskus