Suomalaisen viittomakielen perussanakirja Suvissa, 25.5.2018
© Kuurojen Liitto ry ja Kotimaisten kielten keskus
Viittoma-artikkeli 224
päiväkoti, lastentarha; (varsinkin arkikielessä:) tarha
a)
Kommentit:
Ei kommentteja.
Esimerkkilauseet:
Päiväkotiin haetaan viittomakielentaitoista lastenhoitajaa.
Ennen töihinmenoa äiti vie lapset tarhaan.
Päiväkodissa on kaksi ryhmää, aivan pienten ja vähän isompien.
Suomalaisen viittomakielen perussanakirja Suvissa, 25.5.2018
© 2018 Kuurojen Liitto ja Kotimaisten kielten keskus