Suomalaisen viittomakielen perussanakirja Suvissa, 25.5.2018
© Kuurojen Liitto ry ja Kotimaisten kielten keskus
Viittoma-artikkeli 271
rehennellä, rehentely, rehentelijä, mahtailla, mahtailu, mahtailija, ylvästellä, ylvästely, ylvästelijä, rehvastella, rehvastelu, rehvastelija; ylpeillä, ylpeily, ylpeys, ylpeilijä; koppava, pöyhkeä, ylimielinen; (arkikielessä:) leuhkia, leuhka, leuhkija
a)
Kommentit:
  • Huulio voi olla jompikumpi hakupiirteisiin merkityistä huulioista.
Esimerkkilauseet:
(arkikielinen:) En perusta hänestä, koska hän on niin leuhka.
Hän on varsinainen mahtaileva valepukki.
Hänen tarkoituksensa ei ole ylpeillä, hän vain on iloinen hyvästä koulutodistuksestaan.
Tuo mies on maailman vahvin ja rehvastelee sillä.
Suomalaisen viittomakielen perussanakirja Suvissa, 25.5.2018
© 2018 Kuurojen Liitto ja Kotimaisten kielten keskus