Suomalaisen viittomakielen perussanakirja Suvissa, 25.5.2018
© Kuurojen Liitto ry ja Kotimaisten kielten keskus
Viittoma-artikkeli 272
itsepintainen, itsepintaisuus, itsepäinen, itsepäisyys, peräänantamaton, peräänantamattomuus, lannistumaton, lannistumattomuus, lujatahtoinen, omapäinen, omapäisyys; pysyä lujana, pysyä kannassaan, puolustaa kantaansa loppuun asti, ei anna periksi, ei luovuta, ei suostu peräytymään, pitää pintansa
a)
Kommentit:
  • Yhdysviittoman jälkimmäisen osan aikana huulio on: posket pullistuneina.
Esimerkkilauseet:
Me kuurot emme suostuneet alistumaan oralismiin, vaan taistelimme viittomakielen aseman palauttamiseksi ja onnistuimme siinä.
Minusta oli hyvä, että he eivät antaneet periksi vaan vaativat omia oikeuksiaan.
Tyttäreni ei hyväksynyt erottamistaan vaan ryhtyi kamppailemaan oikeuksistaan, koska oli syytön tapahtuneeseen.
Suomalaisen viittomakielen perussanakirja Suvissa, 25.5.2018
© 2018 Kuurojen Liitto ja Kotimaisten kielten keskus