Suomalaisen viittomakielen perussanakirja Suvissa, 25.5.2018
© Kuurojen Liitto ry ja Kotimaisten kielten keskus
Viittoma-artikkeli 278
esimerkki, esimerkiksi, vaikkapa, vaikka, muun muassa, kuten (havupuut, kuten mänty)
a)
b)
Kommentit:
  • Yhdysviittoma voidaan viittoa myös ilman sen alkuosa tai jälkiosaa.
  • Yhdysviittoman alkuosan liike voi olla myös kertaliike.
  • Kun käsimuoto on yksisorminen, viittoman alkuosan liike on kevyt kosketus leuan sivuun.
  • Monikko voidaan muodostaa viittoman jälkiosaa toistamalla, ja samalla sen paikka siirtyy oikealle.
Esimerkkilauseet:
Esimerkiksi muovia voi käyttää.
Tee muutama esimerkkilause.
Jos vaikka tekee jotain huonosti, niin korjaaminen tulee kalliiksi.
Suomalaisen viittomakielen perussanakirja Suvissa, 25.5.2018
© 2018 Kuurojen Liitto ja Kotimaisten kielten keskus