Suomalaisen viittomakielen perussanakirja Suvissa, 25.5.2018
© Kuurojen Liitto ry ja Kotimaisten kielten keskus
Viittoma-artikkeli 678
sijainen, sijaisuus, hoitaa sijaisuutta, olla sijaisena, toimia sijaisena; (arkikielessä:) sijaistaa; sijais-; vara-
a)
Kommentit:
Ei kommentteja.
Esimerkkilauseet:
Olen nyt pari kuukautta töissä kuurojenkoulussa opettajan sijaisena.
Tilanne perheessä oli kärjistynyt niin, että lapset vietiin sijaiskotiin.
Kuka onkaan varapuheenjohtaja?
Suomalaisen viittomakielen perussanakirja Suvissa, 25.5.2018
© 2018 Kuurojen Liitto ja Kotimaisten kielten keskus