Suomalaisen viittomakielen perussanakirja Suvissa, 25.5.2018
© Kuurojen Liitto ry ja Kotimaisten kielten keskus
Viittoma-artikkeli 845
valvoa, valvonta; vartioida, vartiointi, vartija, vartio; seurata, seuranta; tarkkailla, tarkkailu, pitää silmällä, silmälläpito; (arkikielessä:) vahtia, vahti, vahdata; tarkkaamo, valvomo
a)
Kommentit:
Ei kommentteja.
Esimerkkilauseet:
Voisitko pitää silmällä laukkuani sillä aikaa, kun käyn WC:ssä.
Vahdi lapsia, etteivät he karkaa.
Suomalaisen viittomakielen perussanakirja Suvissa, 25.5.2018
© 2018 Kuurojen Liitto ja Kotimaisten kielten keskus