Suomalaisen viittomakielen perussanakirja Suvissa, 25.5.2018
© Kuurojen Liitto ry ja Kotimaisten kielten keskus
Viittoma-artikkeli 846
valvoa, valvonta; vartioida, vartiointi, vartija, vartio; seurata, seuranta, tarkkailla, tarkkailu, pitää silmällä, silmälläpito; (arkikielessä:) vahtia, vahti, vahdata; tarkkaamo, valvomo; kontrolli, kontrolloida, kontrollointi; päivystää, päivystys, päivystäjä
a)
Kommentit:
Ei kommentteja.
Esimerkkilauseet:
Tarkkailuluokka on niitä oppilaita varten, joilla on vaikeita sopeutumisongelmia.
Laihdutusryhmässä painoani seurataan säännöllisesti.
Suomalaisen viittomakielen perussanakirja Suvissa, 25.5.2018
© 2018 Kuurojen Liitto ja Kotimaisten kielten keskus