Suomalaisen viittomakielen perussanakirja Suvissa, 25.5.2018
© Kuurojen Liitto ry ja Kotimaisten kielten keskus
Viittoma-artikkeli 916
1. lokakuu, lokakuussa, lokakuinen viittoman perään voidaan liittää artikkelin 121 viittoma; vertaa artikkelin 1044 viittomaan
2. teurastamo, teuras-
a)
b)
Kommentit:
Esimerkkilauseet:
Urheiluseurani vaalikokous pidetään yleensä lokakuun lopulla.
Kaikki lokakuun viikonloput ovat varattuja, enkä voi tulla käymään teillä.
Teuraseläinten kuljetuksia koskevat tiukat määräykset.
Suomalaisen viittomakielen perussanakirja Suvissa, 25.5.2018
© 2018 Kuurojen Liitto ja Kotimaisten kielten keskus